Regisztráció

Belépéshez szükséges adatok

Személyes adatokFelhasználási feltételek

Sting Disco Club - www.stingdisco.com (c) Minden jog fenntartva. Az oldalak tartalmának üzleti célra történő felhasználásához a Nagydobronyi Sting Szabadidőközpont előzetes, írásos engedélye szükséges.

Azzal, hogy belép a Sting Disco Club weboldalára ( stingdisco.com ) elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója egyik szolgáltatásunknak sem:

1. A stingdisco.com oldalain található tartalom a Nagydobronyi Sting Szabadidőközpont szellemi tulajdona.

2. A Sting szabadidőközpont fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és ukrán törvények védik.

3. A Sting szabadidőközpont előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.

4. Más által rendelkezésre bocsátott zenei anyagok

Amennyiben a stingdisco.com látgatói, saját maguk által készített zenei hangfelvételt bocsátanak rendelkezésünkre egyúttal vállalniuk kell, hogy a felvételek nyilvánosságra hozatalához rendelkeznek minden törvényileg meghatározott követelménnyel, az anyag nem tartalmaz más szerz?i jogait sért?, vagy egyéb nem megengedett elemeket. Az előbbiekből következő módon a Nagydobronyi Sting Szabadidőközpont nem tesz közzé hazai illetve nemzetközi kereskedelmi forgalomban kapható hangfelvételeket ám nem vállal felelősséget a Sting Disco Club oldalairól elérhető zenei letöltések tartalmáért!

5. A Sting Disco Club weboldal értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a forrásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

6. A stingdisco.com domainnév, valamint a "Sting Disco Club" név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a forrásmegjelölés és hivatkozás kivételével - kizárólag a Sting Szabadidőközpont előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. A Nagydobronyi Sting Szabadidőközpont pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.8.A hirdetők hirdetéseinek,tartalmáért az oldal semmilyen feleőséget nem válal.

Felhasználási Feltétel /Stingdisco.com/

A Stingdisco.com aloldalt, a Sting Szabadidőközpont által üzemeltetett Sting Szabadidőközpont része.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége A Stingdisco.com fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával ? azaz a Stingdisco.com-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a Stingdisco.com alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a Stingdisco.com nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) a Stingdisco.com-ot haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (e) hozzájárul ahhoz, hogy a Stingdisco.com kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Stingdisco.com fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

* védjegyet sért,

* mai vagy történelmi ? magyar vagy külföldi ? közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.

* más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

* obszcén vagy trágár kifejezés,

* rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

* burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a Stingdisco.com törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a klubrendszer szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Stingdisco.com fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Stingdisco.com tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Stingdisco.com jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Stingdisco.com nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Stingdisco.com összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Stingdisco.com-rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Stingdisco.com semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Stingdisco.com-n. A Stingdisco.com keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

A Stingdisco.com fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Stingdisco.com fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókatilletve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Stingdisco.com-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Stingdisco.com -szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket ? és bármely tartalom következményeit is.

A Stingdisco.com nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A Stingdisco.com mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Stingdisco.com minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Stingdisco.com minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Stingdisco.com minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

A Stingdisco.com-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Stingdisco.com-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető; A Stingdisco.com számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking); Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); A Stingdisco.com-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; Megszerzett anyagok publikálása; Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el. Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A felhasználó kérésére történő adatmódosítás E-mail cím megváltoztatása, adatéaő törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Stingdisco.com azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Stingdisco.com kérheti, hogy a felhasználó

* a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást

* vagy azt, hogy küldje el a Stingdisco.com részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát

* vagy személyazonosságát egyéb, a Stingdisco.com által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@Stingdisco.com.hu címen.

Szavatosság kizárása

A Stingdisco.com és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Stingdisco.com -szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Stingdisco.com kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Stingdisco.com -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Stingdisco.com -szolgáltatást és a Stingdisco.com -szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Stingdisco.com nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Stingdisco.com -et kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Stingdisco.com -szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Stingdisco.com írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A Stingdisco.com -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.